Monthly Archives: March 2010

Prispevek na 3. Posvetu informatikov Dolenjske in Bele krajine

Na 3. Posvetu informatikov Dolenjske in Bele krajine, ki je bil 25. marca 2010 na Otočcu, smo sodelovali s prispevkom “Problematika obvladovanja projektne dokumentacije“. Objavljen je tudi celoten zbornik posveta.

Povzetek:
Uspešnost projektov je odvisna od številnih dejavnikov. Med ključnimi sta tudi zagotavljanje ustrezne komunikacije in omogočanje sodelovanja med udeleženci na projektu. Dobršen delež projektnih vsebin je v nestrukturirani obliki in jih ne moremo obvladovati z obstoječimi transakcijskimi sistemi. V ta namen je potrebno vzpostaviti ustrezen informacijski sistem za celovito obvladovanje vsebin, ki nastajajo tekom projekta. Potrebna so tako znanja s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom kot tudi uporaba inovativnih spletnih tehnologij, ki izkoriščajo vse oblike sodobnega komuniciranja. Neustrezni pristopi k obvladovanju projektnih vsebin prinašajo negativne posledice za vsa ostala področja projektnega vodenja ter posledično negativno vplivajo na izvajanje projektov.

Advertisements

Izvedba vaj na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu

Letos sem prvič nastopal v vlogi asistenta pri predmetu “Dokumentni sistemi” na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Namen vaj je bil predstavitev Microsoft SharePoint 2007.