Monthly Archives: May 2010

Prispevek na Microsoftovi NT Konferenci

Letos sem prvič aktivno sodeloval na Microsoftovi NT konferenci, ki je največji vsakoletni IT dogodek v Sloveniji. Z obiskom in odzivom na naše predavanje “Obvladovanje projektnih vsebin z uporabo SharePoint” sem zelo zadovoljen.

Na kratko o prispevku:
Projektno organiziranim podjetjem predstavlja obvladovanje dokumentacije in ostalih nestrukturiranih vsebin, ki nastajajo med izvajanjem projektov, velik izziv. Opraviti imamo z zelo različnimi tipi vsebin, ki jih ustvarjamo z različnimi programskimi orodji. Če je skrb za urejenost in hrambo tega gradiva prepuščena uporabnikom samim, postane učinkovito sodelovanje med udeleženci na projektu velik izziv.Rešitev »IntoProjects« je spletna rešitev za obvladovanje različnih tipov projektnih vsebin in enostavno povezovanje udeležencev na projektu. Zgrajena je na platformi Microsoft SharePoint. Podjetje si z njo oblikuje svoje lastne projektne predloge, ter s tem opredeli urejenost in okvirno vsebino lastnih »elektronskih« projektnih map. Glede na poslovne potrebe si podjetje lahko pripravi večje število projektnih predlog, ki poleg urejenosti gradiva omogočajo tudi izdelavo kazalnikov, povezovanje z urejevalniki posameznih vsebin, spremljanje opravil, izvajanje delovnih tokov, komunikacijo ter povezovanje z drugimi obstoječimi informacijskimi sistemi. Tako ima podjetje stalen pregled nad stanjem projektov in njihovo vsebino, kar omogoča učinkovito izvajanje projektov.»IntoProjects« je projektno informacijsko središče, kjer na enem mestu povezujemo najrazličnejše oblike vsebin (strukturiranih in nestrukturiranih) in pomeni korak naprej od klasičnih dokumentacijskih sistemov.

Advertisements

Uspešno izveden seminar "Informacijska podpora obvladovanja projektov v SharePoint okolju"

Intuitovci smo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine organizirali seminar, na katerem smo udeležence seznanili s problematiko obvladovanja projektov z vidika dokumentacije ter projektnega vodenja. Do zadnjega kotička napolnjena dvorana je med drugim imela priložnost spoznati tudi vroče novosti le dan prej izdane nove verzije Microsoft SharePoint 2010.

Ocenjevanje inovacij GZDBK

Letos sem bil prvič član komisije za ocenjevanje inovacij s področja Dolenjske in Bele Kraijne.

Objava v USPEHU.