Monthly Archives: August 2010

Excel, custom function (izdelaj si svojo funkcijo)

Včasih nam pride prav, da si v Excelu izdelamo svojo funkcijo. Ponavadi je to takrat, ko isto funkcijo potrebujemo v več celicah. Funkcijo izdelamo z Visual Basicom. Tukaj je nekaj enostavnih primerov:

Function MyStringA(Length As Integer) As String
'Funkcija vrne niz znakov x v dolžini Length znakov
    MyStringA = String(Length, "x")
End Function

Function VzemiFormulo(Cell As Range) As String
'Funkcija prepiše formulo izbrane lokacije
    VzemiFormulo = Cell.Formula
End Function

Function IsGreen(Cell As Range) As Boolean
'Funkcija preveri, ce je ozadje podane celice zelene barve
If Cell.Interior.ColorIndex = 3
   Then IsGreen = True
   else IsGreen = False
End Function

Funkcijo uporabimo v Excelu na običajen način, tako kot standardne funkcije:

 

Klic funkcije v Excelu Read the rest of this entry
Advertisements

Včasih je potrebno tudi kaj skuhati

… npr. špagete po bolonjsko za svoje sodelavce …